Giá đất Vị Thuỷ, Hậu Giang [Thông tin chi tiết 2023]

Giá đất Vị Thuỷ, Hậu Giang [Thông tin chi tiết 2023]

Giá đất Vị Thuỷ sẽ tăng trưởng mạnh mẽ và phù hợp với tiến độ phát triển kinh tế-xã hội cũng như lực hút đầu tư của địa phương. Giá đất ở Vị Thuỷ không đồng nhất và được quyết định bởi loại đường và loại đất.

Trong bảng giá đất Hậu Giang giai đoạn 2020-2024, giá của từng phường/xã sẽ được xác định cho từng khoảng cách trên các con đường. Giá cả này còn thể hiện sự biến chuyển trong kinh tế-xã hội và thị trường bất động sản. Những nơi có kinh tế mạnh, hạ tầng hoàn thiện và thị trường bất dộng sản nóng thì giá cả cao và có xu hướng gia tăng theo thời gian, ngược lại là ít. Do vậy, nhiều người dùng bảng giá để xác minh khu vực nào tiềm năng nhất để “đầu tư”.

NỘI DUNG CHÍNH

Bảng giá đất tại đô thị Vị Thuỷ

Giá đất ở đô thị tại Vị Thuỷ cao nhất thuộc về tuyến đường 30 tháng 4 với mức giá 5 triệu/m2. Các tuyến đường khác có mức giá bán 4 triệu/m2, còn lại giá dao động khoảng 600 nghìn – 1 triệu/m2.

Dưới đây là bảng giá đất Vị Thuỷ chi tiết áp dụng cho đất ở đô thị:

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

Tên đường Đoạn từ … đến … Giá đất
Đường 30 Tháng 4 Cầu Nàng Mau – Trạm Biến Điện 5,650
Trạm Biến Điện – Cống Hai Lai 2,250
Cầu Nàng Mau – Ranh xã Vị Thắng 2,250
Tuyến Mương lộ song song Đường 30 Tháng 4 Ranh xã Vị Thủy – Chùa Tịnh xá Ngọc Long 1,000
Chùa Tịnh xá Ngọc Long – Nguyễn Chí Thanh 1,200
Cầu Nàng Mau – Ranh xã Vị Thắng 1,800
Dãy phố cặp nhà lồng chợ thị trấn Nàng Mau 30 Tháng 4 – Kênh Hậu 4,350
Đường Ngô Quốc Trị Nguyễn Huệ – Nguyễn Chí Thanh 4,350
Đường Hùng Vương Cầu 30 Tháng  4 – Nguyễn Tri Phương 4,350
Đường Lê Quý Đôn Nguyễn Huệ – Nguyễn Trung Trực 2,800
Đường Nguyễn Tri Phương Nguyễn Huệ – Nguyễn Chí Thanh 3,050
Đường Lê Hồng Phong Nguyễn Huệ – Nguyễn Trung Trực 2,800
Nguyễn Trung Trực – Nguyễn Chí Thanh 1,400
Đường Nguyễn Huệ Ngô Quốc Trị – Nguyễn Tri Phương 2,800
Đường Nguyễn Trung Trực Ngô Quốc Trị – Nguyễn Tri Phương 2,800
Đường 3 Tháng 2 Đường 30 Tháng 4 – Cầu Kênh Hậu 2,250
Cầu Kênh Hậu – Cầu Nàng Mau 2 2,500
Cầu Nàng Mau 2 – Ranh xã Vị Thắng 1,700
Nguyễn Công Trứ Nguyễn Tri Phương – Lê Hồng Phong 1,800
Nguyễn Du Nguyễn Tri Phương – Lê Quý Đôn 1,200
Phan Bội Châu Nguyễn Công Trứ – Nguyễn Du 1,200
Phan Chu Trinh
Lê Quý Đôn Lê Quý Đôn – Nguyễn Trung Trực 1,200
Tạ Quang Tỷ Nguyễn Công Trứ – Nguyễn Đình Chiểu 1,200
Nguyễn Thái Học
Nguyễn Đình Chiểu Nguyễn Tri Phương – Lê Hồng Phong 1,200
Nguyễn Văn Trỗi Lê Quý Đôn – Nguyễn Tri Phương 2,000
Nguyễn Hữu Trí Hùng Vương – Nguyễn Trung Trực 2,000
Trần Ngọc Quế
Trần Văn Sơn
Phan Đình Phùng Đường 30 Tháng 4 – Đường số 1A 1,065
Ranh Khu thương mại thị trấn Nàng Mau – Cầu Thủ Bổn 900
Đường Nguyễn Huệ Nguyễn Tri Phương – Cầu Tư Tiềm 640
Đường về xã Vị Trung Quốc lộ 61 – Ranh xã Vị Trung 640
Đường Võ Thị Sáu Đường 30 Tháng 4 – Nguyễn Tri Phương 640
Đường ấp 5 – thị trấn Nàng Mau Nguyễn Tri Phương – Ranh xã Vị Thắng

320

Đường bờ xáng Nàng Mau Cầu Nàng Mau – Kênh Ba Soi
Đường Nguyễn Thị Định Đường 30 Tháng 4 – Nguyễn Tri Phương 960
Nội vi Khu dân cư giáo viên Các đường nội bộ trong khu 640
Đường Hùng Vương nối dài Nguyễn Văn Tiềm – Hết ranh Khu dân cư giáo viên 850
Đường Kênh Lộ Làng Nguyễn Tri Phương – Giáp ranh xã Vị Thủy 640
Đường Nguyễn Chí Thanh Ngô Quốc Trị – Nguyễn Tri Phương 2,800
Khu thương mại thị trấn Nàng Mau Các nền mặt tiền: Đường số 1A; Đường Phan Đình Phùng 1,600
Các đường nội bộ theo quy hoạch chi tiết  xây dựng 1,400
Khu thương mại thị trấn Nàng Mau Các nền mặt tiền đường số 11 3,400
Các đường nội bộ theo quy hoạch chi tiết  xây dựng 3,000

Bảng giá đất nông nghiệp tại Vị Thuỷ – Hậu Giang

Giá đất nông nghiệp tại Vị Thuỷ –  một trong những khu vực phát triển nhanh của thành phố, hiện đang ở mức cao nhất so với các khu vực khác. Trong bối cảnh đất ở đô thị ngày càng khan hiếm và tăng giá, giới đầu tư đã chuyển sự quan tâm của mình sang các lô đất nông nghiệp. Ngoài việc mua để canh tác, nhiều người còn lựa chọn loại hình này để đầu tư sinh lời. Đặc biệt là các lô có khả năng chuyển đổi sang thổ cư, mang lại cho nhà đầu tư tiềm năng lợi nhuận rất cao. Dưới đây là bảng giá mới nhất của các lô đất này:

ĐVT: 1.000 đồng/m2

Tên đường

Đoạn từ … đến …

Giá đất

Đường 30 Tháng 4 Cầu Nàng Mau – Trạm Biến Điện 4,520
Trạm Biến Điện – Cống Hai Lai 1,800
Cầu Nàng Mau – Ranh xã Vị Thắng 1,800
Tuyến Mương lộ song song Đường 30 Tháng 4 Ranh xã Vị Thủy – Chùa Tịnh xá Ngọc Long 800
Chùa Tịnh xá Ngọc Long – Nguyễn Chí Thanh 960
Cầu Nàng Mau – Ranh xã Vị Thắng 1,440
Dãy phố cặp nhà lồng chợ thị trấn Nàng Mau 30 Tháng 4 – Kênh Hậu 3,480
Đường Ngô Quốc Trị Nguyễn Huệ – Nguyễn Chí Thanh 3,480
Đường Hùng Vương Cầu 30 Tháng  4 – Nguyễn Tri Phương 3,480
Đường Lê Quý Đôn Nguyễn Huệ – Nguyễn Trung Trực 2,240
Đường Nguyễn Tri Phương Nguyễn Huệ – Nguyễn Chí Thanh 2,440
Đường Lê Hồng Phong Nguyễn Huệ – Nguyễn Trung Trực 2,240
Nguyễn Trung Trực – Nguyễn Chí Thanh 1,120
Đường Nguyễn Huệ

Ngô Quốc Trị – Nguyễn Tri Phương

2,240

Đường Nguyễn Trung Trực
Đường 3 Tháng 2 Đường 30 Tháng 4 – Cầu Kênh Hậu 1,800
Cầu Kênh Hậu – Cầu Nàng Mau 2 2,000
Nguyễn Công Trứ Nguyễn Tri Phương – Lê Hồng Phong 1,440
Nguyễn Du Nguyễn Tri Phương – Lê Quý Đôn 960
Phan Bội Châu Nguyễn Công Trứ – Nguyễn Du
Phan Chu Trinh
Lê Quý Đôn Nguyễn Công Trứ – Nguyễn Trung Trực

960

Tạ Quang Tỷ Nguyễn Công Trứ – Nguyễn Đình Chiểu
Nguyễn Thái Học
Nguyễn Đình Chiểu Nguyễn Tri Phương – Lê Hồng Phong
Nguyễn Văn Trỗi Lê Quý Đôn – Nguyễn Tri Phương

1,600

Nguyễn Hữu Trí

Hùng Vương – Nguyễn Trung Trực

Trần Ngọc Quế
Trần Văn Sơn
Đường Phan Đình Phùng Đường 30 Tháng 4 – Đường số 1A 852
Ranh Khu thương mại thị trấn Nàng Mau – Cầu Thủ Bổn 720
Đường Nguyễn Huệ Nguyễn Tri Phương – Cầu Tư Tiềm

512

Đường về xã Vị Trung Quốc lộ 61 – Ranh xã Vị Trung
Đường Võ Thị Sáu Đường 30 Tháng 4 – Nguyễn Tri Phương
Đường ấp 5 – thị trấn Nàng Mau Nguyễn Tri Phương – Ranh xã Vị Thắng

256

Đường bờ xáng Nàng Mau Cầu Nàng Mau – Kênh Ba Soi
Đường Nguyễn Thị Định Đường 30 Tháng 4 – Nguyễn Tri Phương 768
Nội vi Khu dân cư giáo viên Các đường nội bộ trong khu 512
Đường Hùng Vương nối dài Nguyễn Văn Tiềm – Hết ranh Khu dân cư giáo viên 680
Đường Kênh Lộ Làng Nguyễn Tri Phương – Giáp ranh xã Vị Thủy   512
Đường Nguyễn Chí Thanh Ngô Quốc Trị – Nguyễn Tri Phương 2,240
Khu thương mại thị trấn Nàng Mau (khu 1) Các nền mặt tiền: Đường số 1A; Đường Phan Đình Phùng 1,280
Các đường nội bộ theo quy hoạch chi tiết  xây dựng 1,120
Khu thương mại thị trấn Nàng Mau (Khu 2) Các nền mặt tiền đường số 11 2,720

Trên đây là tổng hợp chi tiết bảng giá đất Vị Thuỷ, Hậu Giang, hy vọng sẽ giúp người dân nắm bắt được mức giá hiện tại để cân nhắc lựa chọn vị trí, khu vực mua đầu tư phù hợp với khả năng tài chính của mình.

>> Xem thêm: